دانلود آلبوم جدید خارجی The Long Ryders بنام State Of Our Union, Live Sessions And Demos (2019)

دانلود آلبوم جدید خارجی The Long Ryders بنام State Of Our Union, Live Sessions And Demos (2019)

Download Album The Long Ryders – State Of Our Union, Live Sessions And Demos (2019)

دانلود کل آلبوم در فایل زیپ

برای دانلود به صورت تکی رو فایل های زیر کلیک کنید.

01 – Good Times Tomorrow, Hard Times Today (Demos).mp3
02 – Mason Dixon Line (Demos).mp3
03 – Southside of the Story (Demos).mp3
04 – State of My Union (Demos).mp3
05 – Lights of Downtown (Demos).mp3
06 – Child Bride (Demos).mp3
07 – Looking for Lewis and Clark (Demos).mp3
08 – Two Kinds of Love (Demos).mp3
09 – Wdia (Demos).mp3
10 – Here Comes That Train Again (Demos).mp3
11 – You Just Can’t Ride the Boxcars Anymore (Demos).mp3
12 – Years Long Ago (Demos).mp3
13 – Tell It to the Judge on Sunday (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
14 – Still Get By (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
15 – You Just Can’t Ride the Boxcars Anymore (Live at the Mean Fiddler, London, December 8.mp3
16 – Good Times Tomorrow, Hard Times Today (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th.mp3
17 – Wreck of the 809 (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
18 – Lights of Downtown (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
19 – Run Dusty Run (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
20 – Years Long Ago (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
21 – Capturing the Flag (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
22 – I Had a Dream (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
23 – Final Wild Son (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
24 – Baby We All Gotta Go Down (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
25 – State of My Union (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
26 – Sweet Mental Revenge (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
27 – Looking for Lewis and Clark (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
28 – Send Me a Postcard (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
29 – Highway 61 Revisited (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
30 – Encore from Hell (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3
31 – 10-5-60 (with London Calling) (Live at the Mean Fiddler, London, December 8th 1985).mp3

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *